Νὰ γιατὶ τὸ ΚΚΕ δὲν γουστάρει τὴν πατάτα!

Τήν σφαγή τοῦ Δοξάτου τήν γνωρίζετε; Γνωρίζετε τά πραγματικά της αἴτια;
Γνωρίζετε τόν ῥόλο τοῦ ΚΚΕ ἐκεῖ, τότε; Γνωρίζετε ποιοί ἦταν οἱ πραγματικοί του στόχοι; Γνωρίζετε πώς ἀκριβῶς τούς ἴδιους στόχους ἔχει καί τώρα;
Ἴσως ὄχι… Πάντως, σήμερα σᾶς παρουσιάζω μίαν καλὴ παρουσίασιν τῶν γεγονότων, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅλοι μας, πὼς τὸ ΚΚΕ δὲν διαφέρει σὲ τίποτα ἀπὸ τὸ τότε ΚΚΕ. 
Ἄλλως τε, γενική τους ἀρχὴ παραμένει ἡ ἀποδόμησις καὶ ὄχι ἡ ἀναδόμησις.

Συνέχεια

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply