Περὶ …δανείων τὸ ἱστόρημα!

Μία καὶ ἔχουν πέσει νὰ μᾶς πιιοῦν τὸ αἷμα ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, ἀπεφάσισα νὰ ἀναδημοσιεύσω κάτι παλαιότατον, ἀλλὰ ἀκριβὲς …ἀντίγραφον τοῦ σημερινοῦ!
Βλέπετε, ὅταν ἰσχυρίζομαι πὼς ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821 δὲν τελείωσε ἀκόμη, δὲν μὲ πιστεύουν κάποιοι. Νομίζουν πὼς τόσα χρόνια ἤμασταν ἐλεύθεροι! 
Χὰ χὰ χά…. Πότε ἀκριβῶς ξεχρεώσαμε μέ τά πρῶτα δάνεια ἀπό τήν Ἀγγλία; Θυμᾶται κάποιος;

Νὰ βοηθήσω… Μόλις τὸ 2011… Τϊ εἴπατε; 190 χρονάκια; Σιγά.. Τώρα θὰ ξεχρεώσουμε, θεωρητικῶς σὲ  

Συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply