Ποιός ὀφελεῖται ἀπό τήν «πράσινη» ἀνάπτυξιν;

Ὅσοι ἔχουν καλὲς δημόσιες σχέσεις μὲ τὸν Νίκο. 
Τὸ ἀδελφάκι τοῦ GAP εἶναι ὁ Νίκος, ἐὰν δὲν τὸ θυμόμαστε.
Ἁπλῶς μὲ πιάνει μία …ἀγανάκτησις μεγάλη!
Ὅσο θυμᾶμαι τὶς φωτιὲς τοῦ 2009… Ὅσο θυμᾶμαι τὶς ἀνεμογενήτριες ποὺ μᾶς στόλισαν ὅπου κάποτε εἴχαμε δάση… Ὅσο θυμᾶμαι τὸν πόνο μας καὶ τὴν χαρά τους, τόσο περισσότερο θυμώνω!
Ἀναδασόσεις φυσικὰ δὲν θὰ γίνουν. Οὔτε στὴν Πελοπόννησο, οὔτε στὴν Ἀττική, οὔτε σὲ καμμίαν ἄλλην περιοχὴ τῆς Ἑλλάδος.

 Συνέχεια  

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply