Δρυὸς πεσούσης…

Πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται…

Καὶ νὰ ἦταν μόνον αὐτό..
Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ ἀπόλυτο ἀδιαφορία τῆς ἐθνικῶν θεμάτων ἐκ τῶν κουδουνισμένων..
Θά λάβουν ὑπ’ ὄψιν τους τίς ἐπεκτατικές βλέψεις τῶν γειτόνων;

Ἐὰν δὲν ξεφορτωθοῦμε γρήγορα αὐτὰ τὰ νούμερα, τὰ πράγμα δυσκολεύουν καὶ πᾶνε.. Δυσκολεύουν…

Συνέχεια

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply