Πρότασις δημιουργίας δικτύου παραγωγῶν καταναλωτῶν.

Ἔφθασε πλέον ἡ στιγμὴ νὰ ἀναλάβουμε μόνοι μας τὴν διατροφή μας καὶ τὴν ἐπιβίωσίν μας. 
Ἰδίως γιὰ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν στὸ κλεινὸν ἄστυ τὰ πράγματα εἶναι ἰδιαιτέρως δύσκολα.
Κάποιοι, λιγοστοί, ἔχουν χωριά, ῥίζες, προγονικά.
Οἱ περισσότεροι ἐξαρτώμεθα ἀπὸ τὴν καλὴ θέλησι τῶν μεσαζόντων καὶ τῆς …τύχης.
Θεωρῶ πὼς ὅλοι μας σταδιακῶς ὀφείλουμε νὰ ἀποκτήσουμε ἐκ νέου σχέσεις μὲ τὴν πρωτογενὴ παραγωγὴ καὶ μὲ τὴν Γῆ μας. 

Συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply