Οἱ τράπεζες δὲν χάνουν κάτι διότι τὶς στηρίζουμε ἐμεῖς!

Στηρίζοντας τὶς τράπεζες ὅμως καταφέρνουμε ἕνα καὶ μοναδικόν: νὰ ἐνισχύουμε τὴν βασιλεία τους καὶ τὴν παντοδυναμία τους, δίδοντάς τους πίστωσιν χρόνου γιὰ νὰ ἑτοιμάσουν νέες εὐφάνταστες μεθοδεύσεις πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀφανίσουν!

Στὸ μεταξὺ δὲν ἔχει καμμίαν ἀπολύτως ἀξία ὁ λαός!
Θὰ λέγαμε μάλλιστα πὼς ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι τὸζητούμενον!
Στὴν (ἐπίσημο πλέον) προσπάθειά τους νὰ διασώσουν τὶς τράπεζες, ἔχουν χάσει ἀκόμη καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ κρατοῦν τὰ προσχήματα!

Συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply