Ἀναζητῶντας τὶς ῥίζες τῆς Σελήνης…

Ἕνα μεγάλο θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἐδῶ καὶ πάρα πολλὲς δεκαετίες εἶναι ἡ προέλευσις τῆς Σελήνης. 
Ἀπό ποῦ μᾶς ἦλθε; Πότε μᾶς ἦλθε; Γιατί μᾶς ἦλθε;
Ἦλθε μόνη της; Τήν ἔφεραν; Κι ἐάν ναί, ποιοί τήν ἔφεραν;
Γιατί δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν Γῆ; 
Εἶναι τυχαῖον γεγονός ἡ ὕπαρξίς της ἢ ὄχι;

Συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply