Ὅποιος στὸν γυρισμὸ του ὅρκο δὲν κάνει….

«Ὅποιος στὸν γυρισμό του ὅρκο δὲν κάνει, στρατιώτη μου τὸν πόλεμο τὸν χάνει…»

Ἤθελα νὰ γράψω ἕνα κείμενον γιὰ τοὺς ἀπελπισμένους ποὺ συναντῶ καθημερινῶς γύρω μου. Εἶχα βρεῖ καὶ τὸν τίτλο: «Οἱ ἀπελπισμένοι μας».

Συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply