Τοῦρκοι ζητοῦν ἀπὸ Τούρκους νὰ ἀναγνωρίσουν τὶς γενοκτονίες!

Παράξενο; 
Δὲν θὰ τὸ ἔλεγα!
Κάποιοι, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ἔχουν ἀρχίσει καὶ συνειδητοποιοῦν πὼς ‘ἐὰν δὲν διεκδικήσουμε τὸ δικαίωμά μας στὸν δίκαιον τρόπο διαβιώσεως τότε αὐτὸ θὰ εἶναι καταστροφικό γιὰ ὅλους μας.
Ἐὰν μάλλιστα δὲν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ πασιφανῆ, τότε νὰ μὴν φωνάζουμε γιὰ τοὺς δικούς μας πόνους μόνον. 
Ὅλος ὁ πλανήτης εἶναι μία γειτονιά.. Ὅλοι οἱ Ἄνθρωποι κομμάτια ἀπὸ τὸ ὅλον! Κάθε σφαγή, κάθε γενοκτονία, κάθε ἁπλῆ ἀδικία εἶναι μία τσεκουριὰ στὰ θεμέλια τοῦ δικαιώματός μας νὰ διαβιοῦμε καὶ νὰ ζοῦμε. 

Συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply