Ὅταν ὁ Κράτος καὶ ὁ Βίας ἔχασαν κάθε αἴσθησιν τῶν ὁρίων.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἀπεφάσισα νὰ ξαναπιάσω τὸν «Προμηθέα Δεσμώτη» τοῦ Αἰσχύλου καὶ νὰ τὸν «ξεφυλλίσω». 
Ἀπὸ τὶς πρῶτες σελίδες τοῦ βιβλίου διάβασα, μίαν ἀκόμη φορὰ, γιὰ τὰ φοβερὰ δεσμὰ τοῦ Προμηθέως. 
Στὴν πρώτη σκηνὴ τοῦ ἔργου μαθαίνουμε γιὰ τὸν ἀδίστακτον Κράτο ποὺ μὲ περίσσιο θρᾶσος ὠθεῖ-πιέζει τὸν Ἥφαιστον νὰ σφίξῃ καλλίτερα τὰ δεσμά, ἔτσι ὣς τέ νὰ μὴν μπορῇ ὁ Προμηθεὺς νὰ κουνηθῇ διόλου.
Ὁ Ἥφαιστος πονᾶ-συμπονᾶ γιὰ τὴν φυλάκισιν τοῦ Προμηθέως, λέγοντας καὶ ξαναλέγοντας πὼς δὲν βαστᾶ ἡ καρδιά του νὰ συμπράττῃ αὐτός, θεὸς γὰρ, στὴν φυλάκισιν ἄλλου θεοῦ. Καὶ μάλλιστα ἑνὸς καλοῦ θεοῦ, ποὺ κακὸ δὲν ἔχει κάνει!!!!

Συνέχεια 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply