Γερμανοί, οἱ μπαταχτσῆδες τῆς Εὐρώπης.

Τὸ παρακάτω ἄρθρον εἶναι παλαιὸν ἀλλὰ δὲν ἄντεξα. Μοῦ τὸ …χρωστοῦσα!
Ηθελα νὰ ὑπάρχῃ μέσα στὸ ἱστολόγιον ἡ ἀπαραίτητος ἀναφορὰ στὰ ἔργα τῶν …μπαμπουΐνων καὶ τῶν συγγενῶν αὐτῶν. 
Ὄχι, δὲν εἶναι ῥατσιστικόν αὐτὸ ποὺ γράφω. Εἶναι ἡ ἀλήθεια. 
Τοὺς θεωρῶ στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων μπαμπουΐνους.  
Ὄχι διότι ἔχουν μεγαλυτέραν ἢ μικροτέραν σχέσιν  μὲ τὰ εὐγενὴ αὐτὰ δίποδα, ἀπὸ ὅσην ὅλα ὑπόλοιπα ἀνθρώπινα πλάσματα. Ἀλλὰ διότι στὰ τόσα χρόνια τῆς ὑπάρξεώς τους τὰ μόνον πράγματα ποὺ ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν (καθῶς καὶ οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Σάξονες γενικότερα…) εἶναι σφαγές, δηώσεις, καταστροφές, κλοπές, μίμησιν, ὑπεξαιρέσεις καὶ φυσικὰ ἀλλοιώσεις τῶν πάντων. 

Συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply