Σὲ κατασχέσεις δημοσίου καὶ ἰδιωτικῆς περιουσίας μποροῦν νὰ προβοῦν οἱ δανειστές μας!

Νὰ πῇ κάποιος πὼς δὲν τὸ ξέραμε.. Νὰ πῇ κάποιος πὼς δὲν τὸ διαβάζαμε.. Νὰ πῇ κάποιος πὼς δὲν εἴχαμε ἐνημερωθεῖ… Νὰ λέγαμε, πάει στὰ κομμάτια! 
Δὲν ξέραμε τὶ κάναμε!
Ἐτοῦτα τὰ φρόκαλα ὅμως ὄχι μόνον δὲν ἤθελαν νὰ ξέρουν, ἂν καὶ τοὺς ἐνημερώναμε καθημερινῶς, ἀλλὰ τώρα ἐπιστρέφουν καὶ ζητοῦν τὰ ῥέστα.
Ξέρετε κάτι; 

Συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply