Τὸ νὰ ἀντιμετωπίζουμε καὶ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὸν Ἕλληνα.

Ἕνα κείμενον-σχόλιον τοῦ Μεχμὲτ Ἰμᾶμ, ἀναφορικῶς μὲ τὸ μωσαϊκόν ποὺ ἔχει ἁπλωθεῖ γύρω μας, κι ἀφορᾷ στὶς διάφορες φυλές. 
Θὰ συμφωνήσω μαζύ του, ἰδίως  σὲ ἕνα σημεῖον: Ὅσοι θέλουν νὰ  γίνουν Ἕλληνες μὲ τὴν καρδιά τους, εἶναι ἡ μεγάλη τους εὐκαιρία! 
Διότι Ἕλληνες, πραγματικοὶ Ἕλληνες, εἶναι αὐτοὶ ποὺ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι ἄνθρωποι καὶ ἀγωνιστές καὶ πρωτεργᾶτες! 
Ἰδοῦ πεδίον δόξης λαμπρὸν λοιπὸν γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη.

Συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply