Προσβλέπουμε στὸ ἀπρόβλεπτον.

Ανατρέχοντας στην σημερινή δύναμη των κομμάτων αλλά και των παραμέτρων που την διαμορφώνουν προκαλεί έντονα ερωτηματικά η απόφαση της δοτής κυβέρνησης να προκηρύξει εκλογές! Ίσως το “δοτή κυβέρνηση” να είναι το κλειδί…!

Συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply