Ἡ ἐπ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ τοῦ Ἕλληνικοῦ λαοῦ εἶναι δεδομένη!

Δὲν καταδέχεται νὰ  ῥωτᾶ ἐὰν θὰ νικήσῃ ἢ θὰ νικηθῇ! Ἁπλῶς πολεμᾶ!

Αὐτὸς εἶναι ὁ τίτλος τῆς ἀναρτήσεως ποὺ ἀφορᾷ στὴν καταγγελία-κρίσιν τοῦ σημαιοφόρου Ἀθανασίου Τσάκαλη. 
Ἑνὸς παλληκαριοῦ ποὺ τὰ ἔχει βάλει μὲ κάθε γρανάζι τῆς σάπιας αὐτῆς κυβερνήσεως, προασπιζόμενος τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Νόμους του.

Συνέχεια

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply