Ξεκινᾶ ἐπισήμως θρησκευτικός πόλεμος;

Προσωπικῶς μὲ ἀφήνει παγερῶς ἀδιάφορη ἡ θεώρησις τοῦ κάθε φανατικοῦ!
Τοὺς θεωρῶ ὄντα μὲ προβληματικὸν τρόπο σκέψεως κι ἀδυνατῶ νὰ συνδιαλαγῶ μαζύ τους, ὑπὸ ὁποιεσδήποτε προϋποθέσεις καὶ συνθῆκες.
Βλέπετε, ἔχω ζήσει γιὰ πολλὰ χρόνια στὶς χῶρες καὶ στοὺς χώρους φανατικῶν κι ἔχω ἀντιληφθεῖ πὼς διάλογος δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ  μαζύ τους. Πρὸς τοῦτο γελῶ μὲ κάθε ἀνόητον ποὺ πασχίζει νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὰ «ἀντιρρατσιστικά» του ἔνστικτα. 
Δὲν δύναται νὰ ἀντιληφθῇ ὁ μωρός, πὼς σὲ φανατικοὺς δὲν χωροῦν ῥατσισμοί. Συζητᾶμε μόνον γιὰ θεοκρατικὲς ἐπικρατήσεις. Ὁ πολυπληθέστερος ἐπικρατεῖ καὶ οἱ ἄλλοι ὅλοι ἁπλῶς καταδικάζονται εἲς θάνατον.

Συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply