Ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς κι ἔβαλε τὰ ῥοῦχα του ἀλλοιῶς!

Περὶ τοῦ Χρυσοχοΐδου τὸ ἀνάγνωσμα!!! 
Ἕφυγε ὁ Παπουτσῆς καὶ μᾶς ἦλθε ὁ (παρ’ ὁλίγον, διότι στὴν γωνία κάτι τοῦ ξέφυγε!!) Πόντιος (Πιλᾶτος!)
Μὴν τοῦ πειράξουμε τοὺς ἐπισήμους του διότι θὰ κλαίῃ! 
Θὰ πέσῃ κάτω καὶ δὲν θὰ σηκώνεται! 
Μᾶς ἀπειλεῖ μὲ φυλακίσεις, μὲ αὐτόφωρες διαδικασίες… 
Φαντάζομαι πὼς περὶ τοῦ «νομοτύπου» ἐφρόντισε πολὺ πρὶν ξεστομίσει τὰ ὅσα ἐξεστόμισε! 
Ἂκου αὐτόφωρον ὁ παρ’ ὁλίγον Πόντιος (Πιλᾶτος!)

Συνέχεια

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply