Ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ.

Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν διαφορετικὴ προσέγγισιν γιὰ τὸ μέγα αὐτὸ θέμα ποὺ ξέρουμε ὅλοι μας ὥς δίσκο τῆς Φαιστοῦ. 
Γνωρίζω πὼς ἐκεῖ ἔξω εἶναι ἀρκετοὶ οἰ κατέχοντες περισσότερες πληροφορίες γύρω ἀπὸ τὸν δίσκο.  Καθῶς ἐπίσης γνωρίζω πὼς ὑπάρχουν καὶ ἐλάχιστοι γνῶστες. 
Παρ’ ὅλα αὐτά, θὰ τολμήσω μίαν παρουσίασιν διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ γνωρίζαμε. 
Εὔχομαι νὰ προστεθοῦν ἐπὶ πλέον στοιχεῖα συντόμως καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ προσεγγίσουμε τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς μεταφέρει μὲ πραγματικὴ διάθεσιν γιὰ γνώσιν.

Συνέχεια

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply