Σήμερα νὰ ξεχωρίσῃ στὴν βουλὴ ἡ ἥρα ἀπὸ τὸ στάρι.

Κυρίες και κύριοι Βουλευταί,

Έχετε κηρυχτεί ένοχοι στην συνείδηση του Ελληνικού Λαού ως προδότες της εντολής του για την διαφύλαξη της Εθνικής Κυριαρχίας, του Συντάγματος, του Γένους, της Ελληνικής Παιδείας, της Κοινωνικής Γαλήνης και της Ευημερίας των Πολιτών και των γενεών που θα έλθουν.

Συνέχεια

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply