Καταγγέλλω τὴν δασκάλα καὶ τὴν διευθύντρια τοῦ σχολείου γιὰ ἐμπάθεια!

 

Καταγγέλλω τὴν δασκάλα καὶ τὴν διευθύντρια τοῦ σχολείου γιὰ ἐμπάθεια!Θυμστε τό θέμα μέ τήν δύσσεια; 
χουμε ξελίξεις πολ νδιαφέρουσες! 
Σήμερα σς παρουσιάζω τν καταγγελία τς μητέρας το παιδιο, διότι ο «κπαιδευτικο»   φήρεσαν π τ παιδί της τν όλο πο ρχικς το εχαν διανείμει, ντικαθιστντας τ μ κάποιον λλον ….νύπαρκτον!!!  
ντιπαιδαγωγικόν; Λέτε; 
Μήπως καταλαβαίνουν ατοί πού πράττουν κατ’  ατόν τόν τρόπο;

Καταγγέλλω τὴν κυρία Χ. Ἐ., δασκάλα τῆς Α’ τάξεως τοῦ 10ου δημοτικοῦ σχολείου Αἰγάλεω, καθῶς καὶ τὴν κυρία Μ. Ἀ, διευθύντρια τοῦ ἐν λόγῳ δημοτικοῦ σχολείου, διότι:

1ον  Ἀφήρεσαν ἀπὸ τὸ παιδί μου, Δ. Θ., τὸν ῥόλο τῆς Πηνελόπης, ποὺ τῆς εἶχαν ἀναθέσει, λόγῳ προσωπικῆς ἀντιπαραθέσεώς μαζύ μου!!! Ἀντικατέστησαν μάλλιστα τὸν συγκεκριμένον ῥόλον μὲ κάποιον ἄλλον, ἐν τελῶς ἀνύπαρκτον!

2ον  Συμπεριφέρονται ἀντιπαιδαγωγικῶς, ἀνηθίκως καὶ μὲ ἐμπάθεια σὲ ἕνα παιδάκι ἕξη ἐτῶν, ποὺ οὐδόλως τοὺς ἔχει φταίξει σὲ κάτι. Ἀντιθέτως μάλλιστα, πρόκειται γιὰ ἔνα παιδὶ μὲ πολλὰ καὶ ἰδιαίτερα ταλέντα, καθῶς καὶ μὲ μεγάλην ἱκανότηταν ἀποστηθίσεως ἀκόμη καὶ ὁλοκλήρων θεατρικῶν ἔργων. Τὸ ἔχει ἀποδείξει ἀρκετὲς φορές, διότι ἀπὸ τὰ τρία του χρόνια συμμετέχει σὲ παραστάσεις ὁμάδος θεατρικοῦ παιχνιδιοῦ. Κάτι φυσικὰ ποὺ ἀγνοοῦν αὐτὲς οἱ κυρίες καὶ προτάσσουν τὴν προσωπική τους ἐμπάθεια! 

3ον  Ἡ κυρία Ἀ., ἀποδίδοντάς μου ΨΕΥΔΩΣ διαφόρους ἰσχυρισμούς, ποὺ οὐδόλως μοῦ ἀνήκουν, ἠρνήθῃ νὰ κάνῃ στοιχειώδη διάλογον, καλῶντας με στὸ γραφεῖον της. Μὲ τὴν πρόφασιν τοῦ διαλόγου, προέβῃ ἄμεσα στὶς ἀνακοινώσεις της, φέροντάς μὲ σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολον θέσιν καὶ ὁδηγῶντας με στὸν ἀπόλυτον ἐκνευρισμόν! Ἀδυνατεῖ νὰ συζητήσῃ τὸ ὁ,τιδήποτε καὶ φυσικὰ νὰ ἀκούσῃ τὸ ὁ,τιδήποτε. Σὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα ποὺ τῆς ἀπέστειλε ὁ σύζυγός μου, ἀπήντησε ὥς …ἀπούσα! Δν διάβασε ΤΙΠΟΤΑ ἀπὸ ὅσα εἶχε καταγράψει ὁ σύζυγός μου!

4ον  Ἐπεὶ δὴ οἱ συγκεκριμένες γυναῖκες εἶναι τοὐλάχιστον μικρόψυχες καὶ μικρόνοες καὶ μικροπρεπεῖς, ὁδήγησαν τὴν κατάστασιν στὴν ἀπόλυτον μεταξύ μας ῥήξιν! Ἰδίως ἡ κυρία Ἀ. ἀποφασίζει! Δὲν σκέπτεται, δὲν προβληματίζεται, δὲν συνδιαλέγεται!

5ον  Ἡ κυρία Ἐ., θρασυτάτως, μὲ ὕφος δέκα καρδιναλίων, μοῦ ἐδήλωσε πὼς μπορῶ νὰ πράξω ὅπως ἐπιθυμῶ! Ἐπιθυμῶ λοιπὸν νὰ λάμψῃ ἡ ἀλήθεια καὶ νὰ πάψῃ ἡ βλακεία. Καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν πορεύομαι. Οὐσιαστικῶς μὲ ἐξωθοῦν στὸ νὰ ἀποσύρω τὸ παιδί μου ἀπὸ τὴν παράστασιν! Αὐτὸς ἦταν ὁ ἀρχικός τους στόχος καὶ αὐτὸ πασχίζουν ἐδῶ καὶ ἑβδομάδες! Τὸ ἔχουν ἄλλως τε δηλώσει ἤδη. 
Δὲν μποροῦν νὰ βγάλουν τὸ παιδὶ ἀπὸ τὴν παράστασιν, ἀλλὰ μποροῦν νά τοῦ κάνουν τήν ζωούλα του κόλασι; Ποιές; Αὐτές;

6ον  Τὸ παιδί μου, μόλις ἕξη ἐτῶν, αἰσθάνεται ἰδιαιτέρως πληγωμένο καὶ ἀνεπαρκές. Κι ὅλα αὐτὰ διότι αὐτὲς οἱ δύο ἀνίκανες νὰ διαχειριστοῦν προβλήματα μὲ παιδιά, συμπεριφέρονται ὥς δυνᾶστες του καὶ ἀκυρωτές τους! Ἀπό ποῦ ἀντλοῦν τό δικαίωμα  τῆς ἐξουσίας ἐπί τῆς ὑγιοῦς σκέψεώς του; Τούς ἔχρησε κάποιος θεούς ἢ διαόλους; Ἀπό πότε; Μέ ποιό δικαίωμα διαλύουν τήν αὐτοπεποίθησιν ἑνός γλυκυτάτου πλάσματος, στιγματίζοντάς του ὅλην τήν ὑπόλοιπον ζωήν του;  Τί θέλετε; Μόνον ΝΑΙ νά σᾶς λένε;  ΟΧΙ!!!

Μετὰ μεγάλου πλέον θυμοῦ,

Κ. Π.
Γονεύς.

 

Υ.Γ.. Ἡ καταγγελία θὰ δημοσιευθῇ ἄμεσα στὸ διαδίκτυον. Θὰ διαδοθῇ καὶ θὰ μοιρασθῇ ἐπίσης σὲ ἀντίγραφα, καθῶς καὶ ὅσες ἀκολουθήσουν, σὲ γονεῖς τοῦ 10ου δημοτικοῦ σχολείου. 
Προσωρινῶς, γιὰ λόγους προστασίας τοῦ παιδιοῦ, στὴν διαδικτυακὴ δημοσίευσιν, θὰ κρύψουμε τὰ  ὀνόματα, ἀλλὰ ὄχι τὸ σχολεῖον. Στὶς ἐπόμενες ὅμως θὰ εἶναι ἀνοικτὰ καὶ τὰ ὀνόματα. Οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον πλέον!

Καὶ ὄχι, δὲν θὰ σᾶς γράψω μονοτονικά. Δὲν συνεργῶ!

Ατ εναι λοιπν καταγγελία μας. ρχίσαμε! 
Γι ν δομε. Θά καλέσουν τούς γονες σέ «πολογίαν» χει πρό- ποφασισθε τό ποτέλεσμα τς «παραστάσεως». 
Τν καταγγελίας συνέταξα γώ, μ τν πολύτως σύμφωνον γνώμη τς μητέρας. χθς παρουσιάσαμε τν καταγγελία το πατέρα. 
λλ ατς ο γυνακες μλλον δν διαβάζουν.

Προσέξτε πάντησις τς διευθυντρίας, στν πιστολ πο λαβε χθς π τν πατέρα:

 

Κύριε Θ.

 

Διάβασα με προσοχή την ηλεκτρονική επιστολή σας και ενημέρωσα επ’ αυτής και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Σας ευχαριστούμε για την εκτίμηση που τρέφετε για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Ο τρόπος επικοινωνίας που επιλέγουμε ως εκπαιδευτικοί είναι ο διάλογος και η άμεση επαφή, την οποία έχουμε δείγματα ότι  αποφεύγετε.Το  σχολείο μας είναι ανοιχτό  στην επικοινωνία. Πάντα στη διάθεσή σας.

Α. Μ.

μ δν διάβασες κουμπάρααααααα!!!
Πς νά διαβάσς λλως τε; Μπορες; Δν μπορες! 
Διότι γ πο διάβασα μετ μεγάλης προσοχς τν πάντησιν το νθρώπου, λλα κατάλαβα. Διάλογο σο ποδεικνύει. λλά μπορες;  Επαμε, δν μπορες….
Νά π κρίμα; Κρίμα δέν εναι νά π κρίμα;

Φιλονόη.  

Υ.Γ.1. πατέρας το παιδιο πίσης πήντησε στν Α.Μ. ς αριον μως τ περ παντήσεώς του. ναμένουμε φυσικ παντήσεις κα π τν Πρωτοβάθμια, κα π τ πουργεον  γι τν παραπάνω καταγγελία λλ κα π τ σχολεον π κάποιον πεύθυνον! Διότι κυρία Α.Μ. δήλωσε νεύθυνος!

Υ.Γ.2. Παρακαλ πολύ, σους γονες διαβάσουν τ παραπάνω, ν τ διαδώσουν. πόδειξις τν σων σχυριζόμαστε παρουσιάζεται στ κείμενον:

Ὁ Πολύφημος δὲν ἦταν μονόφθαλμος!

Δν προσπάθησαν κν ν διαβάσουν τν Καζαντζάκη!!!! Εναι περίγραπτες!!!

πρώτη καταγγελία:

Ἠλίθιοι, ἀνεγκέφαλοι, ἀμόρφωτοι δάσκαλοι!            

πιστολ το πατέρα (στν ποίαν λαβε ς πάντησιν τ παραπάνω σημείωμα π τν Α.Μ.Κάτι σέ Ατο Μεγαλειότης δέν σς κάνει;): 

Ἐπιστολὴ καταγγελία πρὸς τὴν διευθύντρια Δημοτικοῦ Σχολείου Α.Ε.        

κα κάτι σχετικόν:   

Ἐγὼ δὲν θέλω πλέον νὰ μπουκάρω στὴν βο(υ)λή! Στὰ σχολεῖα θέλω νὰ μπουκάρω!            

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply