Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ἁρμένιοι!

 

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ἁρμένιοι!Τὸ διάβασα καὶ χαμογέλασα πικρά!
Οἱ Ἁρμενικὴ Ἐθνοσυνέλευσις ἠρνήθῃ νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῶν Ἀσσυρίων ἀπὸ τοὺς Τούρκους!
Εἶχα κι ἐγὼ πάντως μίαν ἀγωνία…
Τώρα μοῦ ἔφυγε!

Η Εθνοσυνέλευση της Αρμενίας απέρριψε την πρόταση Νόμου για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου!
(Μετάφρασις ἀπὸ τὸν αὐτόματον μεταφραστή.)
Η εθνική συνέλευση στις 19 Μαρτίου, με 17 ψήφους υπέρ και καμία λευκή ή αντίθετη δεν δέχτηκε να ποινικοποιήσει τη γενοκτονία Ελλήνων τοῦ Πόντου και των Ασσυρίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Τό θέμα ανακίνησαν βουλευτές και των δύο παρατάξεων, «κληρονομιάς» στη προσπάθεια για να τροποποιήσουν τον χάρτη με το εθνικό εορτολόγιο μνήμης.
Ο ηγέτης Stepan Safaryan του κόμματος «κληρονομιάς» NA δήλωσε ότι η απόφαση βασίζεται στα αρμενικά εθνικά συμφέροντα. «Η υιοθέτηση αυτης της αποφάσεως είναι μεγαλύτερη από τον ανθρωπισμό» δήλωσε ο βουλευτής Safaryan .
Ο ηγέτης του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων NA Sahakyan Galust υποστήριξε ότι η απόφαση επανεξετάζεται, και δεν είναι σαφές ποιο είναι το όφελος της Αρμενίας για να την δεχτεί, έτσι οι Δημοκρατικοί ψήφισαν ενάντια στην υιοθέτηση.
Ο εθνικός αναπληρωτής συνελεύσεων, ομιλητής Eduard Sharmazanov δήλωσε ότι η έναρξη του διαλόγου γίνεται για την καλλιέργεια των δημοσίων σχέσεων.
Η γενοκτονία των Χριστιανών στην οθωμανική αυτοκρατορία είναι η ίδια με τη γενοκτονία της Αρμενίας.
Το Sharmazanov κρίνει ότι όταν αποφασίζουμε να αναγνωρίσουμε την αρμενική γενοκτονία περιλαμβάνει ταυτόχρονα την αναγνώριση άλλων γενοκτονιών, κατά χριστιανικών εθνών και συνεκτιμώντας ότι η αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας ορίζεται από το σύνταγμα της Αρμενίας. Σε αυτό το πλαίσιο Sharmaznov έδωσε έμφαση στην απόφαση της εθνοσυνελεύσεως, να μην αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία, δηλώνοντας «Είμαστε συνειδητοποιημένοι».

Ξέρουν τὶ κάνουν! Ἐμεῖς μόνον δὲν ξέρουμε!
Φιλονόη.

National Assembly on March 19,with 17 votes in favor and none abstainer or against did not accept the bill criminalizing the genocide of Greeks of Pontos and Assyrians in Ottoman Empire, initiated by “Heritage” party MPs in connection to amend the bill of National Holidays and Memory Days. NA “Heritage” faction leader Stepan Safaryan stated that the bill stems from Armenian national interests. “The adoption of this bill is more than human” MP Safaryan announced.

Galust Sahakyan NA Republican Party leader argued that the bill has uncertain logic and it is not clear what is the benefit of Armenia to accept it, so the Republicans voted against the adoption.

National Assembly Deputy Speaker Eduard Sharmazanov stated that the initiating of the bill is done for making appearances.

Genocide of Christians in Ottoman Empire is the same with the Armenia Genocide.

Sharmazanov deems that when we hail to recognize Armenian Genocide it includes recognition of other Christian nations genocides as well; whereas the recognition of Armenian Genocide is stipulated by the Constitution of Armenia. In this context Sharmaznov highlighted National Assembly call to the world to recognize Armenian Genocide; “We are demand holders” Sharmazanov stated. (πηγή)

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply