Ἐλεύθεροι σκοπευτές;

 

Ἐλεύθεροι σκοπευτές;Τί ταν πάλι ατό πού μάθαμε;

Τί γινε Μιχαλάκι; Τρέμεις; Πολύ τρέμεις Μιχαλάκι;
Τί φοβήθηκες κι
τοιμάζεσαι νά βάψς κι σύ τά χέρια σου μέ αμα; 
Δέν θά σο
δόσουν προαγωγή Μιχαλάκι;
Σοβαρά;
Μ
σ πρ μερικν μερν Μιχαλάκι σχυριζόσουν πς κάνατε (σες Μιχαλάκι) λάθη!
Μάλλιστα παρεδέχθ
ς πς τ μνημόνιον κι σ δν εχατε καμμίαν σχέσιν!
Τί συμβαίνει τώρα Μιχαλάκι; 
Σο
ταξαν κάτι νεότερον; Κάτι καλλίτερον; Κάτι μεγαλύτερον;
Σο
ταξαν τά πάντα πρό κειμένου νά κρατήσς γιά λίγο κόμη τήν «κυβέρνησιν», πού πέλεξαν τά φεντικά σου, στήν ξουσίαν; Ατό εναι Μιχαλάκη;
Γιατί νά τήν κρατήσ
ς μως Μιχαλάκι τήν «κυβέρνησιν» στήν ξουσία; Ποκριβς ποσκοπε ατή    παράνοια; Ξέρεις Μιχαλάκι πάλι θά μυξοκλας στούς ξεπουλημένους ΜΜΕτζδες;
Μιχαλάκι, πρόσεξε… Α
τ «προσπάθειά» δν θ σο βγ διόλου σ καλό! Πρόσεξε! Ομέρες κυλον… ντίστροφα μετρμε τώρα…

Τί νά σο π
Δ
ν χω ν σο π τίποτα Μιχαλάκι!
Τ
μόνον πο θ σο π εναι πς σ εδικς (μαζ μ κάτι λλα φροτα το εδους σου) π σφαρα π κρεμάλα δν θ πτε!
πό τί θά πτε; 
Β
λε τος κροβολισμένους «στυνομικούς» κα τος λευθέρους σκοπευτές σου νά ίξουν πασιέντζες μήπως κα τ βρον. Δν σο λέω…

Κα κάτι κόμη…
Α
τούς τούς πραιτωριανούς πού χετε μαζέψει νομίζετε πώς θά τούς λυπηθομε;
Χ
χ χά… 
Σιγά… Α
τν τν φορ μάθαμε! Τίποτα δν θ μείνρθιο π τ εδος σας Μιχαλάκι! Τίποτα!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μιχαλάκι, πρόσεχε, λοίμονό σας ἐὰν κτυπήσετε κάποιον μ τ παιχνίδια πο μς λέτε πς πιάσατε! λοίμονό σας!

φωτογραφία

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply