Τὸ Νεβρὸς καὶ τὸ φάσμα τῆς διαλύσεως ποὺ πλανᾶται ἐπάνω ἀπὸ τὴν Τουρκία.

 

Τὸ κουρδικὸ παραμένει ἕνα τεράστιον ἀγκάθι γιὰ τὴν γείτονα, ποὺ ὅμως ἀρνεῖται πεισματικῶς νὰ τὸ ἀντιμετωπίσῃ μὲ ἐντιμότητα. 
Εἶναι κάτι ἀνάλογον μὲ τὴν μὴ ἀναγνώρισιν τῶν γενοκτονιῶν ποὺ ἔχει διαπράξει κατὰ τῶν Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, τῶν Ἁρμενικῶν καὶ τῶν Ἀσσυριακῶν. Ἀρνεῖται ἒν ὁλίγοις νὰ συμβιβασθῇ μὲ τὴν πραγματικότητα, ποὺ ἡ ἴδια ἔχει προκαλέσει. 
Ἀρνούμενη ὅμως νὰ ἀντιμετώπίσῃ τὴν πραγματικότητά της, συμπεριφέρεται οὐσιαστικῶς πανομοιοτύπως μὲ τὴν σουλτανικὴ Τουρκία, ποὺ τελικῶς αὐτοδιελύθῃ. 
Λέτε νά τό δοῦμε κι αὐτό;

Φιλονόη

Αυτή η φωτιά θα τους κάψει. Εκατό χιλιάδες Κούρδοι γιόρτασαν το Νεβρόζ στη Σμύρνη. ΌΧΙ στη λυκοφιλία με τους βάρβαρους Γενοκτόνους Τούρκους. Άλλοι είναι οι φίλοι μας!

πηγὴ

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply