Κύττα, ἐγὼ εἶμαι αὐτὸς ποὺ θὰ σᾶς πατάξω!

 Ἐκεῖ, στὶς παρελάσεις πρὸ χθές, εἶδα πολλά. 
Εἶδα πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα φαίνονται. 
Εἶδα ὅλα αὐτὰ ποὺ πάσχιζες νὰ μοῦ κρύψῃς τόσο ἐπιμελῶς!
Εἶδα ἕνα κράτος ἀράχνη νὰ ἔχῃ ἁπλώσῃ τὰ δίχτυα του παντοῦ καὶ νὰ δημιουργῇ  ἕνα πέπλο, μίαν σκιά. Μίαν ἄλλην εἰκόνα, διάφορη αὐτῆς ποὺ ἐγὼ βλέπω. 
Μίαν πλαστὴ πραγματικότης!

Συνέχεια


(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply