Τί λέτε βρέ ἀλῆτες;

Τί μάθαμε; Ἔχασαν κάθε ἀρχεῖον πού ἀφορᾷ  στίς ἂξιώσεις μας γιά τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις;

Τήν ἴδιαν στιγμή πού τά ἀρχεῖα τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν ἔχουν …καρκίνο;

Καί τήν ἴδιαν στιγμή πού ἔχουμε φθάσει στό διά ταὐτα;

Τί λέτε βρέ ἀλῆτες; 
Μέ ποιό δικαίωμα εἰσβάλλατε στήν δική μας ζωή;
Μέ ποιό δικαίωμα  καταπατάτε τό μέγιστον δικαίωμα ἑνός λαοῦ στήν ἐπιβίωσιν;
Μέ ποιό δικαίωμα μιλᾶτε ἀκόμη;

Ἕνα τσοῦρμο ἀλῆτες ποὺ διατηροῦν τὴν ψευδαίσθησιν πὼς διοικοῦν ἀλλὰ κατ’  οὐσίαν πασχίζουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὶς τελευταῖες ἐντολὲς ποὺ ἔχουν λάβει ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους. 

Ἕνα τσοῦρμο κοπρόσκυλα ποὺ πίστεψαν πὼς ἔχουν ἐξουσία καὶ πὼς ἔχουν δικαίωμα νὰ τὴν ἀσκήσουν!

Ἕνα τσοῦρμο κομπιναδόροι ποὺ ἐπιθυμοῦν μόνον νὰ κερδοσκοπήσουν εἴς βάρος ὅλων μας.

Τί λέτε λοιπόν; 

Θά σᾶς ἀφήσουμε;

Ψίτ, κοπρόσκυλα, κόψτε τὸν λαιμό σας καὶ τσακιστεῖτε νὰ βρεῖτε τὰ ἀρχεῖα! ΤΩΡΑ!

Ὄχι αὔριο, τώρα! 

Μὴν τολμήσετε νὰ ἐμφανισθεῖτε γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο ἐμπρός μας ἐὰν δὲν ἔχετε λύσει διὰ παντὸς τὸ ζήτημα τῶν ἀρχείων. 

Διότι αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν συζητᾶμε οὔτε γιὰ γιούρτια οὔτε γιὰ νεράντζια οὔτε γιὰ φτυσίματα. 

Αὐτὴν τὴν φορὰ συζητᾶμε μόνον γιὰ χαντζάρια ποὺ θὰ ἀνασύρουμε ἀπὸ τὶς κασέλες τῶν παππούδων μας. Κι αὐτὰ κόβουν σὲ φέτες ψιλὲς ψιλές… Τόσο ψιλὲς ποὺ οὔτε τὰ σκουλήκια δὲν θὰ σᾶς ἀναγνωρίζουν!

Ἀλῆτες! Κοπρόσκυλα! Τομάρια ἀπερίγραπτα!

Τελειώνετε, πρὶν σᾶς τελειώσουμε!

Οἱ ἡμέρες σας φθάνουν στὸ τέλος τους!

Προσέξτε μὴν καὶ ἀποφασίσουμε νὰ σᾶς τὶς μειώσουμε κι ἄλλο!

Τσακιστεῖτε! Τὸ καθυστερήσατε ἤδη! Διότι θὰ σᾶς πάρῃ καὶ θὰ σᾶς σηκώσῃ ὁ διάολός σας. Ὄχι ὁ δικός μας. Ὁ δικός σας! Κι ὁ δικός σας δὲν διαθέτει καμμίαν μορφὴν ἐπιεικίας!!!

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply