Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν κι αὐτὰ τὰ παιδιά!

Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς ἡ πορεία μας πρός τήν παγκόσμιον διακυβέρνησιν ἐξακολουθεῖ δίχως καμμίαν ἀντίδρασιν;
Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς καμμία ἀπολύτως ἀλλαγή στά σχέδια κάποιων δέν ὑφίσταται;
Ἔχουμε ἀντιληφθεῖ πώς τό ἀρχικόν σχέδιον πού ὠθεῖ ὅλην τήν ἀνθρωπότητα στήν ἀπόλητον φίμωσιν ἐξελίσσεται κανονικότατα;

Συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply