Χατζῆς Γεώργης: ὁ ἡγέτης τῆς ἐπαναστάσεως στὴν Σαμοθράκη.

Ἄγνωστη Ἑλληνικὴ ἱστορία σήμερα. Ἀπὸ αὐτὴν ποὺ δὲν μαθαίνουμε στὰ σχολεῖα καὶ ποὺ σπανίως ἐντοπίζουμε σὲ ἄλλα πονήματα.
Σαμοθράκη!
Μία σφαγὴ ἐλαχίστως γνωστὴ στοὺς συμπατριῶτες μας, ποὺ ὅμως ἀξίζει τιμῆς καὶ μνήμης!

Συνέχεια

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply