Γιατί νά σέ ὑπολογίσω;

Γιατί νά λάβω σοβαρά ὑπ’ ὄψιν μου τήν γνώμη σου;
Γιατί νά σέ σεβαστῶ;
Γιατί νά συνδιαλαγῶ μαζύ σου;
Ἔχεις δικαίωμα στόν λόγο καί σέ ποιόν λόγο;

Συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply