Τὰ στρατόπεδα.

Διαβάσαμε ὅλοι μας γιὰ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ΛΑΘΡΟμεταναστῶν ποὺ θὰ στηθοῦν σὲ διάφορα σημεῖα τῆς χώρας. Ἀνατριχιάσαμε! Τρομάξαμε!
Ἡ λέξις στρατόπεδον, ὅταν δὲν ἀφορᾶ σὲ στρατιῶτες, μᾶς παραπέμπει ἀναγκαστικῶς σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Κάτι ἀνάλογον μὲ αὐτὰ ποὺ ἔστησε ὁ Χίτλερ.
Τὰ ξέρουμε δὰ τὰ ἀποτελέσματά τους.
Καὶ φυσικὰ δὲν ἦταν μόνον ὁ Χίτλερ ἀπὸ τοὺς μεγάλους διδασκάλους τῶν στρατοπέδων. Τόσοι καὶ τόσοι, ποὺ μόνον γιὰ τὸ καλό μας δὲν νοιάστηκαν…

Συνέχεια

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply