Σᾶς εὐχαριστοῦμε! Σᾶς εὐχαριστοῦμε! Πάντα νὰ μᾶς προτιμᾶτε!

Δὲν ἄντεξα νὰ μὴν σᾶς τὸ παρουσιάσω!
Ἦταν συγκλονιστικόν!
Ὄχι τόσο διότι μᾶς δίδει νέες πληροφορίες, ἀλλὰ περισσότερο διότι συνδέει καὶ τὶς μὲν τοποθετήσεις καὶ τὶς δέ τοποθετήσεις.

Βλέπετε, τὸ θέμα τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων δὲν εἶναι κάτι νέον!
Χρόνια τώρα βλέπουμε καὶ δὲν μιλᾶμε.

 Συνέχεια

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply