Μεγάλη ἀγωνία ἔχει τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ γιὰ τὴν ἐπιμόρφωσίν μας!

Εἰδικῶς ἡ φωτογραφία ποὺ ἐπέλεξαν, εἶναι ἀπόλυτος ἔνδειξις τῶν προθέσεών τους! Μὴ καὶ χάσουν ἀπὸ τὰ χέρια τους τὸν ἔλεγχον τῆς Γῆς!

Τί νά πῶ; Τόσην ἀγωνία οὔτε οἱ …ἐχθροί μας ἕνα πρᾶγμα!
Καὶ δωρεὰν σεμινάρια..
Καὶ οἰκονομικὴ βοήθεια σὲ ὅσους ἀδυνατοῦν νὰ συμμετάσχουν…
Καὶ ἐπὶ πλέον μοναδοῦλες…
Καὶ χρηματοδοτήσεις ἀπὸ Γερμανία… 
Τί νά πῶ;
Τὸ μοναδικὸν συμπέρασμα, στὸ ὁποῖον καταλήγω, εἶναι πὼς τελικῶς οἱ Γερμανοὶ μᾶς ἀγαποῦν, οἱ Τοῦρκοι

Συνέχεια

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply