Ἡ κοιλάδα τῶν Ἑλληνικῶν ναῶν!

Ἕνα μαγικὸν τοπίον, μία ὄασις ἀπὸ εἰκόνες ἄλλης ἐποχῆς. 
Ναοὶ ποὺ διεσώθησαν σὲ καλλιτέραν κατάστασιν αὐτῶν ποὺ γνωρίζουμε.
Ἄλλες συνθῆκες… Ἄλλες λογικές.. Ἄλλες στοχεύσεις..

Δὲν ἔχω ταξειδεύσει ἔως ἐκεῖ, ἄν καὶ θὰ τὸ ἤθελα πάρα πολύ. 
Ἴσως ἀπὸ τὰ λιγοστὰ σημεῖα τοῦ πλανήτου ποὺ θὰ ἤθελα νὰ ἐπισκεφθῶ. 
Εἶθε…. 

Συνέχεια

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply