Πληρώνουμε ἀκόμη τήν ΕΡΤ;

Ἡ Ἕλλη μὲ τὰ κολλητάρια της!

Γιατί; Γιά νά μᾶς ἐνημερώνῃ; Τό ἄλλο μέ τόν Τοτό τό ξέρετε; Εἶναι περισσότερο διασκεδαστικὸν καὶ φιλικὸν πρὸς τὸν ἄνθρωπον!
Ἕλλη Στάη παρακαλῶ σήμερα!
Καιρὸ ἔχω νὰ ἀσχοληθῶ μὲ ἐτοῦτο τὸ νούμερο!
Γιὰ προσέξτε… Ὄχι μία, ἀλλὰ δύο φορὲς διακόπτει τὸν δημοσιογρᾶφο ποὺ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πῇ γιὰ τὰ ἔκτροΜα τῆς ἀστυνομίας!

Συνέχεια

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply