Ντροπή μας! (α)

 

Ντροπή μας!Δὲν μπορῶ πλέον μὲ τὸ θέμα τῶν ἀστέγων!

Ὑποφέρω ὅσο κι ἐκείνοι ἴσως.
Δὲν μπορῶ νὰ βλέπω τοὺς γέροντές μας νὰ σκαλίζουν τὰ σκουπίδια.
Δὲν ἀντέχεται κάτι τέτοιο!
Δὲν γίνεται νὰ ἀφήνουμε ὅλην τὴν γενεὰ τῶν προγόνων μας νὰ σβήνῃ μέσα στὴν πείνα, τὴν ἀρρώστια καὶ τὸ κρύο. Εἶναι ντροπή μας!


Μὴν μὲ ῥωτήσετε πῶς θὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε.
Ξέρουμε!
Εἶναι δύσκολο, βαρύ, ἀλλὰ ξέρουμε!
Πρὶν φθάσουμε στὸ σημεῖον νὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν (ὅπως Ἀμερικὴ ἔνα πρᾶγμα) τὴν σίτισίν τους, ἄς ἀναλάβουμε δράσιν.
Ἐπίσης, τόσα σπίτια εἶναι ἀνοίκιαστα. Μαγαζιὰ ἐπίσης. Ἀποθῆκες. 
Δὲν προτείνω νὰ χάσῃ κάποιος τὸ εἰσόδημά του, ἀλλὰ γιὰ ὅσον καιρὸν παραμένουν ἐλεύθερα καλὸ θὰ ἦταν νὰ γίνουν χρήσιμα.  

Τί κάνουμε; Περιμένουμε ἀπό τίς ΜΚΟ; Τί περιμένουμε; Νά τούς χάσουμε ὅλους; 
Τούς ἀξίζει κάτι τέτοιο;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply