Τέτοιους καθηγητὲς χρειαζόμαστε! Νὰ τοὺς χαιρόμαστε!

Τέτοιους καθηγητὲς χρειαζόμαστε! Νὰ τοὺς χαιρόμαστε!1Ἔχουμε κάτι Πανεπιστήμια, νὰ τὰ πιῇς στὸ ποτήρι!Θαυμάσια!Μέσα στὴν δικαία ἀντιμετώπισιν, μέσα στὸ ἦθος, μέσα στὴν πεπαίδευσιν!Εἶναι τόσο ὑψηλὸς ὁ δείκτης τῆς παιδείας μας πλέον, ποὺ μετὰ βίας ἐντοπίζουμε κάποιο ἀπὸ αὐτὰ σὲ κάτι θέσεις μεταξὺ τῶν 100 ἔως καὶ 1100 καλλιτέρων Πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Τί σημαίνει βέβαια νά εἶσαι ἑκατοστός; Φαντάζομαι κάτι καλλίτερον ἀπὸ τὸν ἑκατοστόν πρῶτον. Ἤ κι ἀπὸ τὸν διακοσιοστόν. Ἔτσι φαντάζομαι.

Ἀλλά ποιός στά ἀλήθεια νοιάστηκε νά ἀνεβάσῃ αὐτά τά Πανεπιστήμια σέ πράγματι ὑψηλές θέσεις; Μήπως κάποιος ὑπουργός; Μήπως κάποιος πρύτανης; Μήπως κάποιος καθηγητής; (Ἐξαιροῦνται πάντα αὐτοὶ ποὺ πράττουν κατὰ τὸ ἠθικὸν καὶ δίκαιον καὶ παραμένουν ἐκτοπισμένοι κι ἀπειλούμενοι!)

Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς οὐδεῖς νοιάστηκε! Μόνον τὴν θεσούλα τους, τὴν βολή τους, τὴν προαγωγούλα τους…Κι ὅλα καλῶς ἔχουν! Πάρα πολὺ καλῶς!Οἱ προαγωγὲς πέφτουν ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, τὰ παιδιὰ τῶν καθηγητῶν γίνονται καθηγητές, τὰ χρήματα γιὰ τὶς ἔρευνες καὶ τὶς μελέτες ὁδεύουν μονίμως σὲ «συντρόφια»!Κι ἔτσι ἔχουμε τὰ Πανεπιστήμια ποὺ ἔχουμε καὶ φυσικὰ πάντα κάπου μετὰ τὴν ἑκατοστὴν θέσιν! Δὲν γίνεται ὑψηλότερα.. Κοστίζει σὲ κόπο, χρόνο καὶ …συνείδησιν!

Κι ἔρχομαι στὸ μέγα θέμα μας.Ῥομπέρτο Μπενίνι! Ἐπίτημος Διδάκτωρ τοῦ ΑΠΘ!!!!Δέν τό βρίσκετε καταπληκτικόν;Δέν αἰσθανθήκατε μίαν ψυχική ἀνάτασιν; Μίαν ἀγαλλίασιν; Μίαν πνευματική ἀνόρθωσιν;

Ἐγὼ τὰ ἔπαθα ὅλα! Μὰ ὅλα μαζύ!

Καὶ μετὰ ἀπεφάσισα πὼς αὐτὸ τὸ δημιούργημα  πρέπει νὰ πάψῃ διὰ παντός!

Τέλος στὰ καρναβάλια! Τέλος στὴν γελοιοποίησιν! Τέλος στὸν ὅλο καὶ μεγαλύτερον εὐτελισμὸν τῶν κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῶν μας ἱδρυμάτων!

Ἄς τὸ πάρουμε ἀπόφασιν!

Αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα πρέπει νὰ γκρεμιστῇ συθέμελα!

Αὐτὸ τὸ τερατούργημα πρέπει νὰ μᾶς ἀφήσῃ χρόνους! Ἀρκεῖ!

Νὰ ξεφορτωθοῦμε πλέον τὴν σαβούρα!

Ἐκτὸς ἀπὸ βαρίδι εἶναι καὶ βρῶμα!

Κι ἐμεῖς θέλουμε νὰ φτιάξουμε ἕναν κόσμο ὑγιή! Δίχως κατάλοιπα τοῦ παρελθόντος καὶ σαπίλες ποὺ θὰ ὑποβόσκουν! Ἐὰν δὲν τὸ κάνουμε ἀπὸ τὴν βάσιν του, τότε ἐμεῖς θὰ χάσουμε τὸν δρόμο μας κι αὐτοί, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ποντικοί, θὰ θριαμβολογοῦν ὥς τρωκτικὰ ποὺ εἶναι!

Υ.Γ.1. Δήλωσις τοῦ  Gregory Vallianatos στὴν σελίδα του στὸ μουροβιβλίον, γιὰ τὸ ἄνωθι θέμα:Τέτοιους καθηγητὲς χρειαζόμαστε! Νὰ τοὺς χαιρόμαστε!2
 
Υ.Γ.2. Ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Βουγιουκλάκη κηδεύτηκε δημοσίᾳ δαπάνη, ἐγὼ καὶ ἡ ἐκτίμησις πρὸς τὸν ἀνύπαρκτον πνευματικὸν κόσμον τῆς χώρας, πήραμε διαζύγιον. Ἁπλῶς μοῦ ἐπιβεβαιώνουν μὲ τὰ καμώματά τους πὼς καλῶς ἔπραξα!
Υ.Γ.3. Τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης εἶναι ὑπερήφανον γιὰ τὴν θέσιν του στὴν παγκόσμιον κατάταξιν!! 158η!!! Δέν βρίσκετε πώς πράγματι πρέπει νά εἶναι ὑπερήφανον; Τοῦ χρόνου σέ ποιάν θέσιν θά εἶναι λόγῳ Μπενίνι; 
Υ.Γ.4.Ὄχι βέβαια πὼς καὶ τὰ λοιπὰ Πανεπιστήμια παγκοσμίως δὲν ἀκουλουθοῦν ἀνάλογον πορείαν… Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλης ἀναρτήσεως θέμα…
Υ.Γ.5. Ὁ Μπενίνι θά πληρώνετε ἀπό ἐμᾶς γιά τήν θέσιν πού κατέλαβε; Δῆλα δή, καλύψαμε ὅλες τίς ἀνάγκες τῆς παιδείας καί τώρα πᾶμε νά κάνουμε καί τήν πλάκα μας;
Υ.Γ.6. Γιά ποιόν ἀκριβῶς λόγον ἔλαβε τό ΟΣΚΑΡ ὁ Μπενίνι; Γιά τό ἔργο του τό ἄριστον ἤ γιά τό γλείψιμό του τό ἄψογον;
 πρώτη δημοσίευσις 9 Ἀπριλίου 2012
(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Τέτοιους καθηγητὲς χρειαζόμαστε! Νὰ τοὺς χαιρόμαστε!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀριστοτέλειον, ἕνα ἵδρυμα ποὺ πρέπει νὰ γκρεμιστῇ ἐκ θεμελίων! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply