Θετικὴ ἐνέργεια ἤ ….παίξαμε γιὰ νὰ χάσουμε!

Τὸ παρακάτω δὲν τὸ γράφει οὔτε φυσικός, οὔτε ψυχολόγος οὔτε κάποιος ποὺ ἐμψυχωτής γενικῶς.
Δὲν εἶναι λοιπὸν κάποιος ποὺ …κατέχει τὸ θέμα. 
Εἶναι ὅμως ἕνα κείμενον ποὺ χρήζει μεγάλης προσοχῆς, ἰδίως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν σηκώσει τὰ χέρια ψηλὰ καὶ ἀναμένουν τὸ …μᾶνα ἐξ οὐρανοῦ1
Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ καταθέσω κάποιες σκέψεις-ἐρωτήματα, πρὸς ὅλους αὐτοὺς ποὺ διαδίδουν ὅλα τὰ περὶ θετικῆς ἐνεργείας κι ἄλλων τινῶν. 

Συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply