Δημιουργῶντας νέες Κερατέες!

Δημιουργῶντας νέες Κερατέες!Μν πιστέψετε οτε γι μίαν στιγμ πς ο Κερατέες θ πάψουν νμφανίζονται μέσα στπόμενα χρόνια!
Οτε πρόκειται νλλάξουν τ οκονομικ δεδομένα, οτε λογικ τν κυβερνώντων οτε φυσικ ο συμφωνίες  πο κάνουν μ τος κολλητούς τους. 
Τ ΧΥΤΑ τς Κερατέας, γι παράδειγμα,  θ εχε τατόσημον ντιμετώπισιν, ετε στν κυβέρνησιν ταν ΝΔούλα, ετε Καρατζαπαίρνης ετε κόμη κι ΑΝΤΑΡΣΥΑ!!!
Διότι, πς νά τό κάνουμε;
λλο ο ΜΠΙΖΕΝΣ (γρψτε κα ΜΙΖΕΣ, ντιλαμβάνονται ατοί!) κι λλο (ξύλινος) λόγος. 
Μν τος βλέπετε τσι..
λλοις ν τος βλέπετε.
Γι παράδειγμα, Μάκης, τότε ποταν στ ΛΑΟΣ, συνέπραξε μ τος κατοίκους τς Κερατέας κανεκίνησε θέμα ερωπαϊκς νομοθεσίας.
Τώρα μως πού εναι πουργάρα, τί θέμα νά νακινήσ; Νά τά βάλ μέ τόν αυτόν του; Νά τά βάλ μέ τούς ργολάβους; νά τά βάλ μέ τά λλα κουδουνισμένα πού τρνε μέ χρυσά κουτάλια δ καί δεκαετίες; 

Κερατέες γενννται παντο, σλην τν πικράτεια! ρεξιν νχουμε κα ν καταγράφουμε!
δο μία κόμη. Γραμματικό!

Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας για την εγκατάσταση του ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό ζητά ο δήμος Μαραθώνα που συγκέντρωσε και υπογραφές κατοίκων

 

Την καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας για την εγκατάσταση του ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού ζητάει ο δήμος Μαραθώνα μέσω εγγράφου που συνέταξε και κατέθεσε η δικηγορικής εταιρεία του συνταγματολόγου Απόστολου Παπακωνσταντίνου.

Η καταγγελία, η οποία συνυπογράφεται από 1.379 κατοίκους του δήμου, αναφέρει πως η θέση αντίκειται σε σειρά κανόνων πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία αφενός του περιβάλλοντος και αφετέρου της δημόσιας υγείας.

Στο έγγραφο του δήμου Μαραθώνος έχει φυσικά προστεθεί το πρόσφατο πόρισμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που επιβεβαιώνουν με πανηγυρικό τρόπο πως το χώρο διατρέχουν  ενεργά ρέματα, η φύση και η σύσταση του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο των έργων δεν επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης και οι μελέτες πάνω στις οποίες βασίστηκε η αδειοδότηση είναι ελλιπείς.

Τα δεδομένα αυτά καθιστούν το έργο αντίθετο προς το ενωσιακό δίκαιο και έτσι ο δήμος και υπογράφοντες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκηθούν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 258 ΣΛΕΕ διαδικασίες για τη διαπίστωση παράβασης του ενωσιακού δικαίου εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης επί του θέματος.

Παράλληλα ζητείται η ανάκληση της απόφασης, πάνω στην οποία αποφασίστηκε και η χρηματοδότησή τους για το έργο από το Ταμείο Συνοχής.(πηγή

χουμε μεγάλην συνέχεια!
ως τς στιγμς κείνης πο θ κατακρημνισθον λοι ατοί πού καταστρέφουν τν πλανήτη κα τν ζωή, χουμε δρόμο, πόνο κα κόπο. 
λλ θ τ καταφέρουμε.

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Εναι τόσο λίθιοι, πο βάζουν τ χέρια τους κα βγάζουν τ μάτια τους! 

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply