Ὁ ἀντικαταστάτης τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
Στὸν πλανήτη αὐτὸν διαβιοῦν ἄνθρωποι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν!
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι  γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἔπρεπε νὰ καλλιεργήσουν τὴν γῆ, νὰ κτίσουν τὰ σπίτια τους, νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τοὺς κινδύνους.
Ἔτσι ξεκίνησαν νὰ συλλέγουν σπόρους, νὰ σκάβουν, νὰ φυτεύουν,  νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ ζῶα τους γιὰ βοηθητικὲς ἐργασίες, νὰ κατασκευάζουν ὅπλα, νὰ σκοτώνουν…
Ὅλα αὐτὰ ὅμως γίνονταν ἔως τώρα.
Τώρα τὰ πράγματα ἀλλάζουν!

Συνέχεια

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply