Ὁ Δημιουργός.

Ὁ ἀληθινὸς δημιουργὸς ξέρει…

Δημιουργός

Ο Αληθινός Δημιουργός είναι πάντα αμφισβητούμενος στην εποχή του. Είναι πολύ μπροστά από αυτήν για να τον καταλάβουν οι σύγχρονοί του… για αυτό και είναι Μοναχικός Λύκος.

Γίνεται όμως ο Ήλιος που θα φωτίσει τη Νέα Αυγή που θα τους ξημερώσει το Αύριο… και θα κάνει τη Διάβασή τους όχι μόνο ανώδυνη,

Συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply