Τί λές βρέ Μπένυ; Ἐκφασιστοποιεῖται ἡ Ἑλληνική κοινωνία;

 

Τί λές βρέ Μπένυ; Ἐκφασιστοποιεῖται ἡ Ἑλληνική κοινωνία;Σοβαρά;
Καί δέν εἶναι φασισμός νά μᾶς ἁρπάζετε δεδουλευμένα μίας ζωῆς; Τά σπίτια μας; Τό ψωμί τῶν παιδιῶν μας;
Δέν εἶναι φασισμός νά ἀφήνετε τά σύνορα ἀνοικτά καί νά μπαίνουν ὅλα τά κατακάθια τῆς οἰκουμένης ἐντός τῆς χώρας; Καί μετά νά μᾶς καταντᾶτε διωκομένους μέσα στήν χώρα μας;
Δέν εἶναι φασισμός νά ἔχετε καθηλώσει χιλιάδες ἀστυνομικῶν γιά νά σᾶς προστατεύουν ἀπό τήν (φυσικότατην) ὀργή τοῦ κόσμου, τήν στιγμή πού τό πλιάτσικο ἔχει σαρώσει τά πάντα;
Δέν εἶναι φασισμός νά ἀφήνετε τούς παπποῦδες, ἐμᾶς καί τά παιδιά μας δίχως νοσοκομεῖα; Τήν στιγμή  πού ἀπό ἀρχῆς γενέσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ κατέβαλαν ΟΛΕΣ τίς εἰσφορές τους;
Δέν εἶναι φασισμός νά ψεκάζετε μέ χημικά χιλιάδες εἰρηνικῶν διαδηλωτῶν, τήν στιγμή πού ἁπλῶς διεμαρτύροντο;
Δέν εἶναι φασισμός νά σπάζετε κεφάλια πολιτῶν διότι ἁπλῶς προασπίζονται τά δάση τους;
Δέν εἶναι φασισμός νά μᾶς ἐπιβάλλουν μία χούφτα τσογλαναρᾶδες τήν βούλησιν τῶν ἀφεντικῶν τους; Καλήν ὤρα ὅπως ἐσεῖς, οἰ λεγόμενοι κρατοῦντες; 

Φιλονόη

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply