Ἐπεῖγον: Βοήθεια πρὸς τοὺς ψηφοφόρους!

Μὲ εἰδοποίησαν πρὸ ὁλίγου πὼς στὸν Δῆμο Ἀθηναίων (ἄχ Καμίνη) ἔχει δημιουργηθεῖ τεράστιο μπέρδεμα μὲ τὰ ἐκλογικὰ τμήματα. 
Ἔξω ἀπὸ κάθε ἐκλογικὸ τμῆμα ἔχουν ἀναρτηθεῖ οἱ κατάλογοι μὲ τὰ ἐκλογικὰ τμήματα ἀλλὰ εἶναι ἀπὸ δύσκολον ἔως ἀδύνατον κάποιος νὰ καταλάβῃ τὸν χῶρο στὸν ὁποῖον  ψηφίζει, διότι δὲν διευκρινίζεται τὸ ποῦ καὶ πῶς ἔχουν ὁριστεῖ τὰ ἐκλογικὰ τμήματα.
Συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply