Τὰ μυστηριώδη «τηγάνια» τοῦ 2.500 π.α.χ.

Μυστηριώδη «τηγάνια»!
Ὄχι ἀκριβῶς τηγάνια, ἀλλὰ διάφορα σκεύη, σὲ τηγανόσχημον μορφή, ποὺ ὅμως δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι τηγάνια. 
Λόγῳ σχήματος ἔλαβαν αὐτὴν τὴν κατηγοριοποίησιν, ἀλλὰ ἀντιλαμβανόμαστε πλέον πὼς κάτι τέτοιον πρέπει νὰ εἶναι ἀδύνατον.
Σέ τί χρησιμεύουν;
Πολλὲς ἐκδοχές ὑπάρχουν. 
Τὸ γεγονὸς πάντως πὼς εὐρέθησαν σὲ τάφους ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ «πονηρεύῃ» ἰδιαιτέρως τοὺς ἐρευνητές. 
Θά μάθουμε; 
Συνέχεια

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply