Τὰ ἀνθρώπινα ὑβρίδια ποὺ δὲν θὰ μαθαίναμε ποτέ!

Τί εἶναι τά ἀνθρώπινα ὐβρίδια, ἐκτός ἀπό Ὑβριστικές πράξεις;
Εἶναι δημιουργήματα τῶν «ἐπιστημόνων» μὲ δύο βασικοὺς στόχους:

  • μελέτη τοῦ ὑβριδίου πρὸ κειμένου νὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ «θετικά» του μέρη ὥς «ἀνταλλακτικά», σὲ κάποιες περιπτώσεις (βλέπετε καὶ μεταμοσχεύσεις) 
  •  ὥς «σκαλοπάτι γνώσεως» γιὰ τὴν δημιουργία σωμάτων ποὺ θὰ μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν σὲ ἄλλουν πλανῆτες. (γιατί ἄρα γέ;)

Συνέχεια

Σχετικὰ θέματα:

Τὰ «ἀνθρώπινα» Ὑβρίδια!

Ἐὰν εἶναι δυνατόν! Τόση Ὕβρις;

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply