«Καί τί ἔγινε πού εἶστε 88 ἐτῶν; Ἐγὼ θέλω τὸ e-mail σας!»

Πάει ὁ μπάρμπα Κυριάκος, 88 ἐτῶν, στὰ 89, στὸ ΚΕΠ, μαζὺ μὲ τὸν υἱό του, γιὰ νὰ τὸν ἐξουσιοδοτήσῃ σὲ θέματα ἐφορίας. 
Ξέρετε, ὅλοι οἱ ὑπερήλικες ποὺ ἐνοικάζουν κάποιο ἀκίνητον, ὑποχρεοῦνται πλέον, βάσει τῶν νέων ῥυθμίσεων ποὺ διέταξαν οἱ «φωστῆρες» μας, νὰ καταθέτουν τὴν φορολογικήν τους δήλωσιν ἠλεκτρονικῶς. 
Καὶ πάει καλῶς, βρίσκουν ἐκεῖ ἕναν λογιστὴ ποὺ νὰ μπορῇ νὰ καταθέτῃ ἠλεκτρονικῶς δηλώσεις φορολογικές, καὶ κάνουν τὰ ἀνθρωπάκια τὴν δουλειά τους. 
Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνον αὐτό! Ἀπαιτεῖται πλέον καὶ διεύθυνσις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου!!!! (e-mail)
Ναί, καλὰ διαβάσατε!!!  Δὲν εἶναι ἀνέκδοτον!

συνέχεια

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply