Ὁ Βενιζέλος τῆς ἧττας.

Μία ἄλλην ἄποψις γιὰ τὸν «ἐθνάρχη» στὴν ὁποίαν χωροῦν πολλὲς παρεμβάσεις.
Ὄχι, δὲν ἀμφισβητῶ τὸν Βλάσση Ἀγτζίδη. Πῶς θά μποροῦσα;
Ἁπλῶς πρέπει νὰ προσθέσουμε πολλὰ ἀκόμη στοιχεῖα, στοιχεῖς ποὺ διαρκῶς βγαίνουν στὸ φῶς, καὶ ποὺ θὰ ἀποσαφηνίσουν μὲ τὸν καλλίτερον τρόπο τὸ εἶδος τοῦ Βενιζέλου!
Τὸ πραγματικόν του εἶδος.

συνέχεια

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply