Ὁ χρόνος.

Καλημέρα μὲ προβληματισμὸν καὶ σκέψεις….
Καλημέρα μὲ Νικόλα…
Πρὶν σᾶς τὸν παρουσιάσω ὅμως θὰ ἤθελα νὰ παρατηρήσω κάτι, ποὺ θεωρῶ σημαντικό.

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, ὅταν στὸ Πανεπιστήμιον, μαθαίναμε τὰ περὶ κβαντικῆς φυσικῆς, εἴχαμε διδαχθεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀβεβαιότητος καὶ τὴν σχέσιν ΔΕ*Δt = σταθερά [=(περίπου)h/2π].

συνέχεια

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply