Ἡ ἐκποίησις τῶν χωρῶν!

Μία ξεκάθαρος προσπάθεια ἐκποιήσεως τῶν χωρῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν ἐκποίησιν τῆς ἰδίας τῆς ζωῆς!
Πόσο περισσότερο δῆλα δή νά ἀπαξιωθῇ ἡ ζωή, ἀπό ὅσο ἤδη ἀπαξιώνεται;

συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἐκποίησις τῶν χωρῶν!

Leave a Reply