Ἡ «ἀξία» μας….

Ποιά εἶναι ἡ ἀξία μας;
Στὴν ἀξία μας σὲ χρῆμα ἀναφέρομαι, ὄχι σὲ κάτι ἄλλο.

Ξαφνιάζεστε; 
Κακῶς!
Τὰ πάντα ἐπὶ τοῦ πλανἠτον τιμῶνται! Καταγράφονται μὲ μίαν τιμούλα δίπλα τους.
Ἔτσι κι ὁ ἄνθρωπος! Ἔχει τιμή! (Μὴν τρομάζετε.. .Εἶναι ἀληθές!)
Ποιά ἤταν ἡ δική μας τιμή ἔως πρό δύο ἐτῶν;
Εὔκολο. 
συνέχεια 

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply