Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας!

 

Τὸ μεγαλύτερο ὅπλο του ἐχθροῦ εἶναι νὰ σὲ πείσῃ ὅτι δὲν ὑπάρχει…

Ἕνας ἀόραττος ἐχθρὸς οὐδέποτε θὰ νικηθῇ.

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μςα εἶναι ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἡμιμάθεια!

Φιλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου.

λήθεια, ξέρουμε μέ ποιόν παλεύουμε;
Ο τράπεζες, τ σύστημα, νέα (κα παλαιά) τάξις…
όρατα πράγματα!
νίκητα!
διαπέραστα!

Κι μως! 
Ἐὰν ντιμετωπίζουμε τσι τν χθρό, τότε ποτ δν θ καταφέρουμε ν τν δομε!
Κι ταν δν τν βλέπς τν χθρό, τρόμος πο σο δημιουργε γνοια εναι μεγαλύτερος π ατν πο θ σο δημιουργοσε διος χθρός!
Εναι σν ν εσαι στρατιώτης, σ να πέραντο δσος φημένος, νύκτα, μ πόλυτη σιωπ γύρω σου, μ πανύψηλα δέντρα, δίχως μως τος γνωστούς του χους, κα πάνοπλος…
Κι μως, διαίσθησις σο παγορεύει πς χθρς εναι κε
Ο ασθήσεις σ γρήγορσιν… Τ νερα τεντωμένα… λλ καμμία πληροφορία δν φθάνει…
Πς ντιμετωπίζεται ατός χθρός; Πο θά στραφον τά πλα;
Ποιόν πολεμς; 
Τό τίποτα καί τόν κανέναν;
Κι μως, χθρς εναι κε… Τ ξέρεις… Κι χθρς τ ξέρει.. Σ βλέπει…

Τ πλούστερον πο χει ν κάν χθρός, δίχως ν χρησιμοποιήσ κανένα πλο κα κανένα τμμα τς δυνάμεώς του, εναι ν περιμέν!
Σ μία ρα, σ δύο, σ τρες   στρατιώτης θ χ  καταπέσει κάθιδρος στν γ, δίχως χθρς ν κάν τ ,τιδήποτε!
Θ χ φανισθε π τν διαν τν γωνία πο θ τν πνίγ!
Τόσο πλ!
Κι χθρς θ χ μείνει πείρακτος, καπνος, νέγγιχτος… 
λλ στρατιώτης νεκρός!

Πς λλάζει ατό;
Μ τν γνώσιν! 
Πρωτίστως μ τν γνώσιν το αυτο μας!
Ατ  εναι ρχ κα βάσις!
νας στρατιώτης, νας πολεμιστς πο γνωρίζει τν αυτόν του, πο γνωρίζει τν Φύσιν του, πο ξέρει τν στόχον του, δν πάρχει περίπτωσις ν μν μπορ ν ναγνωρίσ ν πάσ στιγμ τν χθρόν του. Ν μν δύναται ν πάσ στιγμ ν τν δ στ μάτια κα τελικς ν τν ντιμετωπίσ κα ν τν νικήσ!

Ἐὰν πολίτης δν γίν πολεμιστής, τότε θ παραμείν κα ποχείριον… Νικημένος κα παραπεταμένος…

Φιλονόη.

Υ.Γ. μεγαλύτερος χθρός μας εναι αυτός μας! Ατς πο μς πιτρέπει ν ζομε μέσα σ ψευδαισθήσεις κα γι τ εδος μας λλ δίως γι τ εδος το χθρο. Πρτα μαθαίνουμε τν αυτόν μας, τν ναγνωρίζουμε κα κατόπιν τούτου, ταν θ χουμε πόλυτον πίγνωσιν τν πάντων πο μς φορον, ναί, τότε κα μόνον μπορομε ν τ βάλουμε μ τν ποιονδήποτε χθρ κα ν τν φανίσουμε!

 

φωτογραφία

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply