Τὰ ζόρια τους μὲ τὸν Ἄρη καλὰ κρατοῦν!

Οι μετεωρίτες που ήρθαν από τον Αρη στη Γη περιέχουν τα βασικά συστατικά για τη δημιουργία ζωής. Αραγε υπήρξε ή εξακολουθεί να υπάρχει ζωή στον κόκκινο πλανήτη;

Ἐδῶ ὁ κόσμος χάνεται κι αὐτοὶ τὸν χαβά τους!
Ἐπιστήμονες ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη ἀσχολοῦνται μόνον μὲ τὸν Ἄρη, τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ πάντα ἐπὶ τῆς Γῆς καταρρέουν!
Σὰν νὰ μοῦ φαίνεται πὼς πιστεύουν ὅ,τι δὲν τοὺς ἀφορᾶ ἡ κατάρρευσις!

Ἀν τὶ νὰ φροντίσουν νὰ ἐπαναφέρουν στὴν Ἀνθρωπότητα τὶς συνθῆκες ἐκεῖνες ποὺ θὰ ξανακάνουν κατοικήσιμον τὸν πλανήτη μας, συμπεριφέρονται σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν τέτοιου εἴδους θέματα πρὸς ἀντιμετώπισιν. 

συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply